Informasi Umum  

   

Seputar Peradilan  

   

Kepegawaian  

   

Kegiatan Pengadilan  

   

Proses Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali

Details

 

No

Proses Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali

Keterangan

1

Permohonan PK diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara PK

 

2

Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon PK bahwa perkaranya telah diregistrasi

 

3

Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara PK.

 

4

Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinaator (Askor) kepada panitera pengganti yang membantu menangani perkara PK tersebut.

 

5

Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat.

 

6

Majelis Hakim Agung memutus perkara.

 

7

Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan PK

 

 

 

 

 

 

Proses Penyelesaian Perkara Kasasi

Details

 

No

Proses Penyelesaian Perkara Kasasi

Keterangan

1

Permohonan kasasi diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara kasasi.

 

2

Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon kasasi bahwa perkaranya telah diregistrasi.

 

3

Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara kasasi.

 

4

Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator (Askor) kepada panitera pengganti yang menangani perkara tersebut.

 

5

Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat.

 

6

Majelis Hakim Agung memutus perkara.

 

7

Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan kasasi.

 

 

 

 

 

 

Prosedur Penyelesaian Perkara Banding

Details

 

No

Prosedur Penyelesaian Perkara Banding

Keterangan

1

Berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register;

 

2

Ketua pengadilan tinggi agama/mahkamah syar’iah provinsi membuat Penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa berkas;

 

3

Panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu majelis;

 

4

Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelis;

 

5

Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Tinggi;

 

6

Majelis Hakim Tinggi memutus perkara banding;

 

7

Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama.

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian Pekara Tingkat Pertama

Details

Menu Ini Prosedur Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama.

  1. Penyelesaian Perkara Cerai Gugat

  2. Penyelesaian Perkara Cerai Talak

  3. Penyelesaian Perkara Gugatan Lain

  4. Prosedur Penyelesaian Perkara Banding

  5. Proses Penyelesaian Perkara Kasasi

  6. Proses Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali

   
© - 2012 TIM TI PA TANGERANG SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMBAHARUAN