Transparansi Keuangan  

   

Cari Data Perkara

   

Tata Persuratan

Details

REKAPITULASI JUMLAH SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR TAHUN 2012

BULAN KODE HK OT PP KP HM PL MARI KU DC PTWP KS PS SMKN PA RL BALITBANG SEK SPM SPK BUA JUMLAH
Januari Surat Masuk 214 3 3 9 18 4 3 5   2 2   1               264
Surat Keluar 196 6 - 75 2 8 - 18   - 1 1               - 307
 
Februari Surat Masuk 195 2 3 7 25 5 3 2     2 1 1               246
Surat Keluar 232 4 2 39 7 13   27       1   1 1           327
 
Maret Surat Masuk 158 8 3   16 3   4               1 1     2 196
Surat Keluar 270 10 1 22 20 15   18 1                       357
 
April Surat Masuk 124   2 5 18 7 2 1     1           1       161
Surat Keluar 216 3 2 35 11 24   20                         311
 
Mei Surat Masuk 203 2 3 5 20 1 3       1           4 1   1 244
Surat Keluar 212   2 36 14 16   14                         294
 
Juni Surat Masuk 154 4 2 3 17 5 3     1   1         2     1 193
Surat Keluar 305 1 3 27 8 7   16   1   4                 372

 

   
© - 2012 TIM TI PA TANGERANG SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMBAHARUAN